WOMA FlexLanceMaster

WOMA FlexLanceMaster
7 bar / 0,47 m³/min

Upit

Opis

Ovo je korišteno za daljinski upravljan ulazni/izlazni put visokotlačnih snopova cijevi u izmjenjivačima topline. Lance jedinica hranjenja povećava sigurnost korisnika i čini rad bez truda mogućim.

Tehnički podaci
Potrošnja zraka (m³/min) 0,47
Tlak zraka (bar) 7
Težina (kg) 17,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 600 x 400 x 320