Najam

Najam kompresora, alata za rušenje i bušenje

NAJAM / RENTANJE KOMPRESORA, AGREGATA I OPREME ZA RUŠENJE I BUŠENJE

Najam pneumatskog čekića za štemanje  do 11kg: 105,00kn + PDV / dan
Najam pneumatskog čekića za štemanje  do 20kg: 150,00kn + PDV /dan
Najam pneumatskog čekića za štemanje  do 30kg: 185,00kn + PDV /dan
Najam pneumatske bušilice do 20kg: 250,00kn + PDV/dan
Najam dlijeta / špice za čekić do 11kg: 15,00kn + PDV / dan
Najam dlijeta / špice za čekić do 20 i 30kg: 20,00kn + PDV / dan
Najam sjekača za asfalt za čekić do 20kg: 20,00kn + PDV / dan
Najam lopatice za čekić do 20kg: 30,00 kn / dan
Najam crijeva za pneumatske alate 20m sa spojnicama 18,00kn PDV / dan

Najam kompresora IngersollRand 7/31E, 7bar 3,1m3 diesel   470 HRK + PDV / dan
– kompresor je opremljen i agregatom za struju 7kVA

Najam KRINGS VERBAU kanalne oplate

Najam ORIGINAL KRINGS VERBAU kanalne oplate

Najam Box Oplate

ORIGINAL KRINGS BOX kanalna oplata KS 100 
ORIGINAL KRINGS BOX kanalna oplata KRINGS KS 60
ORIGINAL KRINGS BOX kanalna oplata KVL
Dimenzije osnovnog box-a 3500 x 2400 i nastavnog 3500 x 1300 – KS60, KS100
Dimenzije osnovnog box-a 3000 x 2000 i nastavnog 3000 x 1000 – KVL BOX
Širina razupiranja (0,65 – 3,5m)

Najam EMUNDS & STUDINGER klizne kanalne oplate do 12m dubine

“Sistem otvorene vodilice”
– postavljanje ploča sa nivoa terena (nije potrebno penjanje)
– Otvorena vodilica spriječava zapunjavanje vodilica
– Najmasivnija oplata za velike dubine i pritiske
– Mogućnost “insitu” betoniranja
– Mogućnost injektiranja prilikom zapunjavanja rova
– Kutne X vodilice
– Patentirana U klizna razupora omogućava najveću prolaznost za polaganje cijevi
– Mogućnost podgrađivanja do 16m dubine i 12m širine
– Visine vodilica: 4.13m, 5.13m, 6.13m, 7.13m, 8.13m, 9,13m
– Dužine polja: 2,25 – 6,50 m
– Širine razupiranja: od 0,9m – 12,0m

Najam KRINGS VERBAU DGPV 4800 5500 i DGPV 6000 klizne kanalne oplate

KRINGS DGPV 6000 sa dvostrukom vodilicom i U razuporom
– Klizna kanalna oplata za izgradnju crpnih stanica i građevinskih jama
– Dubina podgrađivanja do 6,0m
– masivna oplata za velike dubine i pritiske
– Mogućnost “insitu” betoniranja
– Mogućnost injektiranja prilikom zapunjavanja rova
– Patentirana U klizna razupora omogućava najveću prolaznost za polaganje cijevi
– Visine vodilica: 4.50m, 5.50m, 6.00m, 
– Dužine polja: 2,25 – 6,50 m
– Širine razupiranja: od 0,9m – 12,0m

NAJAM – Vibronabijači za talpe

Pobijanje. Izvlačenje. Bušenje. Utiskivanje. Udaranje.

ISPORUKA NA VAŠE GRADILIŠTE!
Isporučujemo direktno u Sloveniju, Hrvatsku, Bosniu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru, Kosovo.

COMTERRA – VAŠ POUZDANI PARTNER U NISKOGRADNJI – www.comterra.hr
NAJAM – OTKUP KROZ NAJAM – LEASING – PRODAJA ! ! !