Muller vibratori za bager sa bočnim prihvatom SG

Za bager

Upit

Opis

MÜLLER – vibratori su već preko 50 godina u upotrebi u specijalnoj niskogradnji. Kao vrhunski proizvodi vibracione tehnike ispunjavaju sve zahtjeve tržišta. Njihova mnogostrana polja upotrebe, pouzdanost i stalni razvoji čine ih relevantnim faktorom na tržištu.

Pobijanje i izvlačenje su centralni građevinskotehnički zadaci. Zahtjevi kupaca su u ovom području zaista veliki, jer pored tehničkih uslova koji sami proizilaze iz projekta, ekonomski aspekti i očuvanje životne okoline igraju važnu ulogu.

Princip vibriranja.
Vibriranje počiva na principu da se otpori tla umanje vibracijama. Postavljanje šipova vibracijom zahtjeva malu snagu. Vlastita težina i data snaga upresavanja su dovoljne da se šipovi brzo, tiho i efikasno postave na potrebnu dubinu. Isto važi i kod izvlačenja šipova; ovdje se minimizira potrebna snaga izvlačenja, pošto
u ovom slučaju ne postoji vršni otpor. Pravi izbor vibratora za neki zadatak je zavisan od svojstva tla, šipova i njihove dubine postavljanja.

U osnovi, centrifugalna sila i širina oscilovanja moraju biti utoliko veće, što je veća dubina šipova i što je tvrđe odn. zbijenije tlo. Centrifugalna sila i širina oscilacija moraju biti dovoljno velike da bi se izbjeglo trenje bočne površine i vršni otpor između šipova i okolnog tla.

Želite saznati više? Muller tehnologija pobijanja talpi i busenja

MÜLLER vibratori za bager sa bočnim prihvatom SG

Vibratori sa bočnim prihvatom može podići, pozicionirati i zabiti skup talpi u jednoj operaciji. Ovo je ključna prednost na gradilištima s ograničenim prostorom ili sa ograničenom visinom s obzirom da klasični vibratori pobijaju talpe sa vrha a ne bočno.