Zaštitni opasači sa sigurnosnim užetom EMJ

Cijena na upit

Opis

Zaštitni opasači sa sigurnosnim užetom su izrađeni sukladno normi HRN EN 358 te spadaju u naprednije model zaštitnih opasača. Izrađeni od kvalitetne Njemačke Poliamid trake sa duplim ili brzim kopčanjem, spadaju u kategoriju opasača za teže uslove rada.

Opasači su opremljeni ergonomskim mekanim leđima, kao i sa dvije velike polualke izrađene kovanjem od duraluminija ili čelika. Opasač je dodatno opremljen sa 4xD prstena za vješanje alata ili torbice za alat. Opasač se isporučuje sa regulacionim ili fiksnim užetom u različitim kombinacijama.

TIP zaštitnog opasača:

 Br. Artikla :

Opseg opasača:

Težina:

Standard:

Tip B – RX  HD

“Heavy Duty”

330001
330002
330003
330004
330005
L1 875 – 1025 mm
L2 950 – 1100 mm
L3 1025 – 1175 mm
L4 1100 – 1250 mm
L5 1175 – 1350 mm
2,2 kg
2,2 kg
2,3 kg
2,3 kg
2,3 kg
EN358

Tip B – R1  HD

“Heavy Duty”

330011
330012
330013
330014
330015
L1 875 – 1025 mm
L2 950 – 1100 mm
L3 1025 – 1175 mm
L4 1100 – 1250 mm
L5 1175 – 1350 mm
1,8 kg
1,8 kg
1,9 kg
1,9 kg
1,9 kg
EN358

Tip B – RT HD

“Heavy Duty”

330031
330032
330033
330034
330035
L1 875 – 1025 mm
L2 950 – 1100 mm
L3 1025 – 1175 mm
L4 1100 – 1250 mm
L5 1175 – 1350 mm
1,7 kg
1,8 kg
1,8 kg
1,9 kg
1,9 kg
EN358

Tip B – RX

340001
340002
340003
340004
340005
L1 875 – 1025 mm
L2 950 – 1100 mm
L3 1025 – 1175 mm
L4 1100 – 1250 mm
L5 1175 – 1350 mm
1,6 kg
1,6 kg
1,7 kg
1,7 kg
1,7 kg
EN358

Tip B – F

340011
340012
340013
340014
340015
L1 875 – 1025 mm
L2 950 – 1100 mm
L3 1025 – 1175 mm
L4 1100 – 1250 mm
L5 1175 – 1350 mm
1,4 kg
1,4 kg
1,4 kg
1,5 kg
1,5 kg
EN358