WOMA visokotlačna klipna pumpa tip 1000 ARP

Visokotlačna klipna pumpa 1000 ARP
390 bar / 1679l/min.

Upit

Opis

ARP serija ima radni tlak do 400 bara i protok do cca. 1700 l/min. Ova klipna pumpa također radi pouzdano uz medije kontaminirane sa zrnima vlaknastih krutih tvari koje imaju koncentraciju do 3% i veličinu zrna od 50 – 350 μm. Ova serija je prema tome prikladna za čišćenje kanalizacije i cijevi isto kao uklanjanje kamenca u industriji čelika. U dodatku nehrđajućoj čeličnoj verziji otpornoj na koroziju, WOMA pruža razumnu cijenu glave pumpe u sivom lijevanom željezu. Dizajn pumpe dopušta lako rasklapanje dijelova ventila, te glava pumpe ne mora biti rasklopljena. Kao opcija, pumpe ARP-serije su opskrbljene sa dizanjem usisnog ventila. Ova elegantna alternativa zaobilaznog ventila dopušta vodi da cirkulira kada nema pritiska u glavi pumpe i vodeni alat nije uključen. Posebno svojstvo ARP-serije je dodatna osovina koja omogućuje drugoj pumpi da bude priključena i može udvostručiti izvedbu ako je potrebno. Svi mjenjači brzina WOMA pumpi imaju integralni sustav hlađenja ulja. Dodatno, sve WOMA pumpe su potvrđene prema Atexu (ExII2GDT5).

Tehnički podaci
Maks. radni tlak (bar) 390
Maks. protok (l/min) 1679
Potrebna pokretna snaga (kW) 778
Dozvoljena težina (kg) 2610
Dozvoljene dimenzije (L x W x H) (mm) 2108 x 1030 x 815