Mjerni sistemi sile povlačenja

Cijena na upit

Opis

Elektronički mjerni sustav TM 3000 sa USB utičnicom

  • Prikaz i zapis sile povlačenja, brzine i duljine
  • Podesivi limitator sile povljačenja

Svi protokoli biti će zabilježeni u mjernom sustavu i mogu biti isčitani pomoću USB utičnice.
Na zahtjev, sustav, može biti opremljen sa printerom

Elektronski mjerni sustav TM 3001 sa USB utičnicom i unosom putem smartphonea ili tableta

Standardne funkcije TM 3000 ostaju nepromijenjene

TM 3001 opcionalne funkcije:

  • Integrirani W-Lan Routet
  • mogućnost direktnog unosa preko smartphonea ili tableta
  • Svi protokoli biti će zabilježeni u mjernom sustavu i mogu biti prebačeni na tablet ili smartphone putem W-Lana te poslani E-poštom

Mjerni sat (dinamometar)

  • Dijametar 160 mm
  • Prikaz sile povlačenja
  • Kontinuirano podešavanje limita sile povlačenja sa sistemom za prekid